« Terug naar overzicht

Nieuwe Bestuursleden 14-11-2019 11:49

Beste Leden,

Nu Ria haar ontslag heeft aangekondigd, dienen wij toch op zoek te gaan naar diverse bestuursleden.

Het huidige bestuur bestaat nu uit vier mensen en dat is te weinig om democratische besluiten te nemen.

Met 1400 leden moet het toch mogelijk zijn om nog drie mensen, t.w.: een voorzitter, een secretaris en een algemeen lid, toe te voegen aan het bestuur.

Let wel met het huidige aantal lopen vele werkzaamheden gevaar, want ook de huidige bestuurslden en de kantoorfunctionaris hebben maar een beperkt aantal vrije uren om hun eigen werkzaamheden te doen.

De vraag is dan ook: Wie komt ons versterken!

Mocht er zich vanuit de DOT leden niemand aanmelden, dan zullen we genoodzaakt zijn om externe krachten in dienst te nemen en dat houdt weer in dat de contributie omhoog moet.

Het Bestuur