Materiële bepalingen voor de banen

1.         Het dartsbord dient te voldoen aan de volgende eisen:

            a. in goede staat, zonder beschadigingen,

            b. volkomen vlak,

            c. de draden moeten goed zichtbaar zijn in niet glimmend,

            d. de nummering aanwezig en op de juiste wijze aangegeven,

            e. de dubbel-20 moet rood zijn.

            f. de vloeren dienen recht te zijn, dus niet af en oplopend

 

2.         De roos van het dartsbord moet zich op een hoogte bevinden van 1,73 meter (+/- 1 cm), verticaal gerekend ten opzichte van de

   werplijn.

 

3.         De achterkant van de werplijn moet zich op 2,37 meter bevinden, gerekend ten opzichte van de voorkant van het dartsbord. De

   werpafstand begint achter de werplijn.

 

4.         De werplijn wordt bij voorkeur duidelijk door een drempel (oche) aangegeven. De hoogte van de drempel bedraagt tussen de 3,5 en

 6  centimeter en minimaal 1.5 centimeter.. De lengte bedraagt minimaal 60 centimeter.

 De werplijn mag geen stuk plakband zijn.

 

5.         De spelers moeten tijdens de partij op de hoogte zijn van de score. Deze wordt aangetekend op een scorebord. Dit scorebord moet

 naast het dartsbord zijn opgehangen. Het scorebord mag geen elektronisch schrijfbord zijn.

 

6.         Rondom de speler moet een vrije ruimte zijn van minimaal 1 meter.

 

7.         De dartsborden moeten voldoende worden belicht door juist inge­stelde lampen. Dit dient goede verlichting te zijn wat geen

 hinderlijke schaduw op het dartsbord veroorzaakt.

 

8.         Banen in een “rokersruimte” zullen afgekeurd worden.