« Terug naar overzicht

Goed Nieuws 06-07-2020 19:25

De N.D.B. had vandaag goed nieuws te melden omdat er weer in heel Nederland gedart mag worden in de horeca en ook in wedstrijdverband.

Wij citeren:

"Na overleg met VWS blijkt dat ook voor darten en biljarten geldt dat wij op een normale wijze onze sport moeten kunnen beoefenen. Natuurlijk blijft daarbij de 1,5 meter afstand gelden als basisregel. Maar net als bij andere sporten mag tijdens de beoefeningen van de sportactiviteit, hiervan afgeweken worden om een normale sportbeoefening mogelijk te maken. Met andere woorden, tijdens een potje darten of biljarten mag je binnen 1,5 meter van elkaar komen indien dat niet anders kan."

In de komende weken ontvangen wij informatie en regels die in een protocol verwerkt zullen worden.

Dit protocol zal tegelijk met de competitie documenten uitgedeeld worden.

Voor zover dit goede nieuws en het Bestuur wenst iedereen een fijne zomer toe.

Het Bestuur.