« Terug naar overzicht

Omkijken naar elkaar 19-01-2022 09:09

Van één van de Gemeenten in de Provincie Drenthe hebben wij onderstaande tekst ontvangen. Wij verzoeken jullie hier aandacht te schenken:

Omkijken naar elkaar.

Weet jij wat er speelt binnen jouw vereniging? Waarschijnlijk wel. Weet je ook wat er speelt bij de ledeen thuis? Natuurlijk niet, dat kun je nooit zeker weten, toch? Misschien klopt dat. Toch kun je best wel een indruk hebben van hoe het met iemand gaat. Zit iemand lekker in zijn vel of niet? Is hij opvallend stil en teruggetrokken of juist snel aangebrand? Je herkent het misschien wel, zo'n 'er-is-iets-niet-pluisgevoel'.

Er zijn Gemeenten die een Gemeente willen zijn waarin we naar elkaar omkijken. Een veilige leefomgeving waarin we oog hebben voor elkaar. Dat is samenleven. En daar kunnen we allemaal aan meedoen. Door oprechte interesse te hebben en alert te zijn op signalen. Bijvoorbeeld signalen van huiselijk geweld.

Huiselijk geweld gaat niet altijd over kinderen in ook niet altijd over lichaelijk geweld. Ook geestelijke en seksuele intimidatie, verwaarlozing of financiële uitbuiting vallen in deze categorie. Er zijn mensen in onze samenleving die best wat hulp kunnen gebruiken maar er niet zelf om vragen.

Ken je iemand waarvan je vermoed dat die hulp kunnen gebruiken? Neem dan contact op met de Gemeente waarin jij woont.